Address:
ČAAG - Česká asociace geofyziků, z.s.
Albertov 6
128 43 Praha 2
Czech Republic

Contacts

ČAAG - Česká asociace geofyziků, z.s.
(Oddělení užité geofyziky)
Albertov 6,
128 43 Praha 2
Czech Republic

IČO 60460253

Bank details

Česká spořitelna, a.s., Dělnická 1222, 170 00 Praha 7
1927934399/0800