Kalendář akcí

OVA ´18 - Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice

Datum: 10.-12. dubna 2018

Místo: Ústav geoniky AVČR, v.v.i. (Studentská 1768, Ostrava–Poruba)

Pořádají:
ČAAG - Česká asociace geofyziků, z.s., (přidružená asociace EAGE), ostravská pobočka
Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST
Politechnika Śląska, Gliwice, Polsko, Wydział Górnictwa i Geologii

Podrobné informace