Adresa:
ČAAG - Česká asociace geofyziků, z.s.
Albertov 6
128 43 Praha 2

EGRSE – Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment

(recenzovaný časopis)

ISSN 1805-2266

Úplný název

EGRSE – International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment

Webová stránka

ČAAG – Česká asociace geofyziků, z.s. je vlastníkem a administrátorem webové stránky https://www.caag.cz. Webová stránka je neperiodicky aktualizována.

Copyright a přístup

Copyright: CAAG – Czech Association of Geophysicists
© ČAAG - PRAHA, Czech Republic; IČO: 60460253

Všechna ediční práva jsou autorem/autory článků předána vydavateli. Časopis je publikován ve dvou formách:

  • EGRSE - Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment (CD-ROM), ISSN 1803-1447
  • EGRSE - Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment (web), ISSN 1805-2266

Webový odkaz „Publikační etika a plagiátorství“ definuje detailní informaci o pravidlech pro publikování v časopise.

Publikování článků je bezplatné a veškeré další informace o cenách reklamy na přebalu časopisu jsou k dispozici na vyžádání (zašle předseda redakční rady - egrse_editorial@caag.cz).

Časopis (přebal s CD-ROM) je distribuován redakcí - cena jednoho časopisu je 250 Kč, roční cena (dvě čísla) je 450 Kč, kromě poštovného.

Citace časopisu

EGRSE, No. X, Year, s. xx-yy. doi.org/10.26345/EGRSE-***-**-****, ISSN 1805-2266
nebo
EGRSE, No. X, Year, s. xx-yy. doi.org/10.26345/EGRSE-***-**-****, ISSN 1803-1447 (CD-ROM)

Historie

Historie časopisu

Publikační etika a plagiátorství

Vlastnictví a management

Redakční rada

Recenzní proces

Publikační etika

Autorské prohlášení

Pokyny pro autory (template)

Časový harmonogram

Časový harmonogram

Vydaná čísla

Plné texty čísel

recenzovaného neimpaktovaného časopisu od roku 2009

Archiv textů čísel vydaných na nosiči CD

do roku 2008 podle ISSN 1803-1447

Archiv abstraktů tištěných čísel

do roku 2004 podle ISSN 1211-359X

Adresa pro zasílání článků a dotazy

egrse_editorial@caag.cz