Adresa:
ČAAG - Česká asociace geofyziků, z.s.
Albertov 6
128 43 Praha 2

Historie časopisu EGRSE – Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment

Časopis má dlouhou a bohatou historii. Publikování článků týkajících se odborných geofyzikálních problémů vede zpět k časopisu pojmenovanému Užitá geofyzika, který vycházel jako sborník. Vydávalo ho, dnes již neexistující, oddělení užité geofyziky v Brně-Řečkovicích.

Historii vývoje časopisu můžeme shrnout následovně:

 • Do roku 1993 vychází jako Sborník geologických věd, Užitá geofyzika. ISSN 0036–5319.
 • V létech 1994 – 2004 je vydáván jako tištěný časopis již s názvem EGRSE-Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment (Print), ISSN 1211-359X.
 • Od roku 2005 vychází časopis v elektronické formě jako CD-ROM s označením International Journal EGRSE (CD-ROM), ISSN 1803–1447.
 • Od roku 2007 je časopis publikován i na webové stránce ČAAG (plné texty článků), ISSN 1805-2266.

Základním motivem recenzovaného odborného časopisu EGRSE je vydávání odborného časopisu pro oblast střední Evropy v dohodě s okolními státy. Jeho úroveň je srovnatelná s ostatními evropskými časopisy v oboru užité geofyziky, dálkového průzkumu a životního prostředí. Časopis EGRSE vycházel od roku 1994 jednou až dvakrát ročně v anglickém nebo českém či slovenském jazyce, od roku 2010 vychází každoročně jedno číslo s českými a druhé číslo s anglicky psanými články. EGRSE je jediným časopisem tohoto zaměření v České a Slovenské republice. Časopis prezentuje výsledky prací výzkumných pracovišť, vysokých škol i geofyzikálních firem a přispívá ke zvyšování odborné úrovně oboru. V časopise publikují nejen čeští geofyzici, ale i kolegové ze zahraničí. Od roku 2017 jsou jednotlivým článkům přidělena čísla DOI (doi.org/10.26345/EGRSE-***-**-****).

Časopis je vydáván ČAAG za významného finančního přispění Rady vědeckých společností ČR. Časopis EGRSE nás dobře reprezentuje na mezinárodní úrovni v Evropě a i v Americe. Zpravidla je zasílán na největší konference pořádané EAGE a SEG.

Vedoucí redaktoři působili ve své funkci následovně:

 • 1994 - 2008 doc. RNDr. Lubomil Pospíšil, CSc.
 • 2009 – 2013 RNDr. František Ryšavý
 • 2014 Iveta Dočkalová/RNDr. František Ryšavý
 • 2015 Iveta Dočkalová
 • 2016 Ing. Jan Gebauer
 • 2017-2018 RNDr. František Ryšavý
 • 2019 Ing. Jan Gebauer
 • Od roku 2020 Ing. Martin Vaculík