Adresa:
ČAAG - Česká asociace geofyziků, z.s.
Albertov 6
128 43 Praha 2

EGRSE – Publikační etika

Časopis publikuje původní výsledky výzkumu, které dosud nebyly předloženy k jiné publikaci. Pokud se jednotlivé části překrývají s již publikovaným nebo odeslaným obsahem, je autor povinen tyto zdroje řádně citovat. Autor by měl editoru poskytnout kopii každého odeslaného rukopisu, který by mohl obsahovat překrývající se nebo úzce související obsah. Časopis nebude přijímat k publikování příspěvky, které mají jasné známky jakékoli formy plagiátorství, duplikátu, vícenásobného nebo současného publikování. Časopis neakceptuje:

  • rukopisy odeslané do více časopisů současně, stejně jako více rukopisů založených na stejných výsledcích,
  • rukopisy, v nichž autor opakovaně využívá podstatné části svých vlastních již publikovaných výsledků, včetně duplikací,
  • rukopis, ve kterém autor předkládá pouze malé množstvím dalších výsledků výzkumu do dříve publikované práce,
  • rukopis publikované v jiném jazyce bez upozornění editora a příslušného vysvětlení tohoto přístupu,
  • autor se pokouší publikovat práci někoho jiného, tj. plagiátorství.

Všechny rukopisy zaslané do časopisu jsou prověřovány na plagiátorství pomocí Grammarly plagiarism tool.