Adresa:
ČAAG - Česká asociace geofyziků, z.s.
Albertov 6
128 43 Praha 2

EGRSE – Časový harmonogram

Časopis EGRSE je vydáván dvakrát ročně. Obvykle je jedno číslo s referáty v českém nebo slovenském jazyce, druhé číslo s referáty v anglickém jazyce.

Rukopisy jsou přijímány průběžně a jsou zahrnuty po kladné recenzi a možných opravách v následujícím čísle (podle použitého jazyka). Lhůty pro předložení rukopisů jsou 10. září běžícího roku.